Vi arbetar just nu med vår nya webbplats.

 

HVB, LSS, Jour- och utredningsplaceringar

Vi kan erbjuda placeringar med kort varsel och kan även ombesörja hämtning av klienten.


För ytterligare information, kontakta verksamhetsansvarig:

Christian Blomberg

070-344 19 11   christian.blomberg@solplacering.se